Nhà Hàng Black Cat

Nhà Hàng Black Cat
13 Phan Văn Đạt, Bến Nghé, Hồ Chí Minh