Nhà hàng Hương Cau


149 Khánh Hội, Quận 3, Hồ Chí Minh