Nhà Hàng Ngọc Sương Cam Ranh


Quốc Lộ 1A, P. Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa,