Nhà Hàng Sân Vườn Mái Lá

Nhà Hàng Sân Vườn Mái Lá 
316 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh