Nhà Hàng Tiệc Cưới Sân Vườn Hòa Bình

Nhà Hàng Tiệc Cưới Sân Vườn Hòa Bình
60, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh